Cách châm cứu chữa cảm mạo, hen suyễn

Khi mắc chứng bệnh do sốt, hen suyễn… ngoài phương pháp uống thuốc như thông thường còn  có giải pháp theo các xưa đó là châm cứu các nhóm huyệt sau.

Nhóm huyệt Phê đạo: Là tập hợp của đôi huyệt Phê du và huyệt Đào đạo.
*Vị trí:

Huyệt Phê du: Hai huyệt nằm đối xứng ngang qua và cách điểm dưới gai đốt sống ngực thứ ba 1,5 thốn.

Huyệt Đào đạo; Nằm trên Đốc mạch, ngay điểm dưới gai đốt sống ngực thứ nhất.

*Chú trị: Các bệnh do cơ thể bị sốt cao gây nên.

*Thao tác: Đối với huyệt Phế du thì châm xiên vào hướng cột sống 0,5 – 0,8 thốn. Huyệt Đào đạo châm từ 0,5 – 1 thốn, gây cảm giác tê rát là đắc khí.

Nhóm Huyệt Phong môn: Hai huyệt nằm đối xứng ngang qua và cách điểm dưới gai đốt sống ngực thứ hai 1,5 thốn.

*Chú trị: Các chứng bệnh cảm mạo và hen suyễn.

Hen suyễn gây khó thở cho người bệnh
Hen suyễn gây khó thở cho người bệnh

*Thao tác:

-Phương pháp châm: Để trị bệnh hen suyễn cổ thể sử dụng phương pháp châm. Huyệt Phế du và Phong môn chám xiên vào hướng cột sống 0,5 – 0,8 thốn. Huyệt Đại chùy châm thẳng 0,8 – 1,2 thôn, gây cảm giác tè rần ỉà đắc khí. Trong thời gian lưu kim 20 phút, tác động phụ lên kim từ 2 – 3 phut. Sau khi châm có thể giác hơi lên các huyệt vị ấy.

-Phương pháp đốt cứu: Để trị bệnh cảm cúm đốt dây cứu ngải nhắp lên huyệt vị theo kiểu gà mổ chừng 10- 20 phút, khi thấy da bị đỏ lên là đắc khí. Đối với bệnh hen suyễn thì đốt 5-9 mồi cứu bằng hạt đậu.

Nhóm huyệt châm thấu

*Vị trí:

Huyệt Phê du: Hai huyệt nằm đối xứng ngang qua và cách điểm dưới gai đốt sống ngực thứ ba 1,5 thốn.

Huyệt Phong môn: Hai huyệt nằm đối xứng qua và cách điểm dưới gai đốt sống ngực thứ hai 1,5 thốn.

*Chú trị: Các chứng bệnh ho.

*Thao tác:

-Đối với phương pháp châm thì các mũi kim hướng xiên về phía cột sống 0,5 – 0,8 thốn, gây cảm giác tê rần là đắc khí.

-Đối với phương pháp đốt cứu thì mỗi huyệt đốt chừng 5-9 mồi cứu, nếu dùng dây ngãi thì thời gian đốt nóng 10 – 20 phút.

Nhóm huyệt Bói Ngũ Trụ: Là tập hợp của sáu huyệt gồm: Thán trụ, Đào đạo, Đại chùy trên Đốc mạch, đôi huyệt Phong môn thuộc Hang quang kinh và huyệt điểm  nằm giữa đôi huyệt Phong môn nằm trên xương sống.

Huyệt Đại chùy trong việc điều trị một số bệnh
Huyệt Đại chùy trong việc điều trị một số bệnh

*Vị trí:

Huyệt Thán trụ: Nằm trên Dốc mạch, ngay điểm dưới gai đốt sống ngực thứ ba.

Huyệt Đào đạo: Nằm trên Đốc mạch, ngay điểm dưới gai đốt sống ngực thứ nhất.

Huyệt Đại chùy: Nằm trên Đốc mạch, ngay dưới gai đốt sống cổ thứ bảy.

Huyệt Phong môn: Hai huyệt nằm đối xứng ngang qua và cách điểm dưới gai đốt sống ngực thứ hai 1,5 thốn.

-Huyệt điểm nằm giửa đỏi huyệt Phong môn, ngay điểm dưới gai đốt sống ngực thứ hai.

*Chủ trị: Các chứng bệnh ho.

*Thao tác:

-Phương pháp châm: Châm sâu 0,5 thốn; đối với đôi huyệt Phong môn nằm hai bên cột sống thì châm xiên về hướng cột sống chừng 0,5 – 0,8 thốn, gây cảm giác tê rần lan nhanh là đắc khí. Trong thời gian lưu kim có thể tác động phụ lên kim để tăng hiệu quả.

-Phương pháp đốt cứu: Mỗi huyệt đốt từ 3 – 5 mồi cứu, nếu dùng dây cứu ngãi thì thời gian đốt nóng từ 5 – 10 phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *